Những người có thẩm quyền cao nhất của ngành Tòa án Viện kiểm sát hãy chứng minh bản lĩnh của mình nói được làm được chỉ đạo ngay và luôn đến tất cả cán bộ viên chức của ngành mình phụ trách nghiêm túc thực hiện những cam kết trước Quốc hội Những cán bộ nào làm sai phải xử lý theo pháp luật

Những người có thẩm quyền cao nhất của ngành Tòa án, Viện kiểm sát hãy chứng minh bản lĩnh của mình, nói được làm được, chỉ đạo ngay và luôn đến tất cả cán bộ viên chức của ngành mình phụ trách nghiêm túc thực hiện những cam kết trước Quốc hội .
Những cán bộ nào làm sai, phải xử lý theo pháp luật.
HÃY ĐỂ THẦN CÔNG LÝ HIỆN DIỆN TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *