BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG LÀ DÁM TỪ CHỐI CHÉN RƯỢU

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG LÀ DÁM TỪ CHỐI CHÉN RƯỢU
Đàn ông uống rượu không khó, dám từ chối chén rượu mới khó. Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì ai khổ? Trước là khổ mình, sau là vợ con, bố mẹ. Uống rượu hại sức khoẻ, hại trí não, lúc say khó đảm bảo an toàn, lúc đó thì có người bạn nhậu nào gánh vác cho không! Người từ chối được chén rượu mới làm được việc lớn. Cái vui của mấy chén rượu liệu có bù cho nguy cơ nó đem lại không! Thường thì khi lãnh hậu quả nặng, người ta mới tỉnh ngộ, lúc đó thì cũng đã muộn.

One thought on “BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG LÀ DÁM TỪ CHỐI CHÉN RƯỢU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *