https www sciencedaily com releases 07 130729192548 htm

https://www.sciencedaily.com/releases/…/07/130729192548.htm…
Nghiên cứu chứng minh về sự khác biệt trong phản ứng của gene với stress giữa 2 dạng hạnh phúc.
Dạng hạnh phúc 1 là “eudaimonic well-being”, là khi 1 người cảm thấy bên trong họ có một mục tiêu, lý tưởng sống sâu và ý nghĩa (ví dụ như Mother Teresa). Dạng này thể hiện gene ít tính viêm (inflammation), khả năng chịu stress cao.
Trong khi đó, ngược lại, dạng hạnh phúc 2 là “hedonic well-being”, là khi 1 người có được sự hạnh phúc từ việc thấy thoả mãn qua các yếu tố có được từ bên ngoài (ví dụ như liên tục tìm kiếm lời khen từ mọi người xung quanh). Dạng này thể hiện gene tính viêm cao hơn, khả năng chịu stress của cơ thể kém hơn.
Đặc biệt thay, xét trên phương diện về tâm lý, thì cả 2 nhóm người đều thể hiện thái độ tâm lý tích cực. Từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy không có gì khác biệt.
Vậy nên, câu hỏi được đặt ra là:
Bạn đơn thuần muốn cảm thấy tích cực với cảm xúc của mình, hay còn cả với sức khoẻ thực sự bên trong?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *