Khi những người uống caffeine 6 giờ trước khi đi ngủ máy theo dõi giấc ngủ cho thấy họ ngủ ít đi 1 tiếng đồng hồ so với bình thường

“Khi những người uống caffeine 6 giờ trước khi đi ngủ, máy theo dõi giấc ngủ cho thấy họ ngủ ít đi 1 tiếng đồng hồ so với bình thường. Điều còn bất ngờ hơn đó là những người này thậm chí còn không nói gì về việc trải nghiệm chủ quan của người ta với giấc ngủ khi đó lên nhật kí. Ngay cả khi trên mặt sinh lý, họ mất ngủ vì caffeine, nhưng thâm chí họ còn không nhận thức được việc đó!”

2 thoughts on “Khi những người uống caffeine 6 giờ trước khi đi ngủ máy theo dõi giấc ngủ cho thấy họ ngủ ít đi 1 tiếng đồng hồ so với bình thường”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *