Đừng chọt tui điên Thật cụ bà mấy hôm nhăn nhó sao cái máy giặt nó chạy cả ngày ko xong

Đừng chọt tui điên!
Thật, cụ bà mấy hôm nhăn nhó sao cái máy giặt nó chạy cả ngày ko xong. Tối lọ mọ về ngó nghiêng phát hiện bơm tăng áp hỏng, nước yếu. Bận ko ngóc đầu, bốc alo gọi hãng, gọi thợ tứ tung. Kẻ õng ẹo bảo phải tháo máy mang lên vài ngày, kẻ bảo chờ đưa thợ xuống rồi bặt tăm 2 ngày.
Điên tiết google 5 phút rồi vác đồ nghề ra. 10 phút máy chạy ầm ầm.
Thật, đừng chọc tui điên nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *