Tôi vừa thấy hình chụp cái thẻ hội viên của mô t nhà thơ trong friend list thật là thú vị

Tôi vừa thấy hình chụp cái thẻ hội viên của một nhà thơ trong friend list, thật là thú vị.
Thú thật, chưa bao giờ thấy ở đâu có cái THẺ NHÀ VĂN được dịch thành WRITER CARD một cách thông thái tuyệt vời như hội nhà văn này.
Dịch Thẻ Nhà Văn là Writer Card thì đúng theo văn phạm và kiểu dịch word by word, nhưng tìm khắp thế giới thì không có một cái thẻ nào là Writer Card cả, và chắc hẳn khi người nước ngoài đọc thì khó mà hiểu nó là cái thẻ gì, có chức năng gì, và nếu được giải thích thì không khỏi bật cười. Một cái hội gom tụ toàn thành phần “tinh hoa, trí thức” của cả nước mà trời ơi đất hỡi như vậy thì có sặc máu không chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *