Bạn rất thích TIỀN Bạn rất muốn có TIỀN Bạn khát khao mình có rất nhiều TIỀN

Bạn rất thích TIỀN
Bạn rất muốn có TIỀN
Bạn khát khao mình có rất nhiều TIỀN
NHƯNG…..
Bảo bạn đứng lên đi KIẾM TIỀN thì bạn lại Ngại , bạn Sợ , Sợ rất nhiều thứ !!!
Thế thì …bạn hãy chấp nhận mình mãi mãi NGHÈO
đi nhé ???
Bởi vì Tôi đã cho bạn nguyên 1 hồ cá + 1 cái cần câu . Việc của bạn chỉ việc câu con cá lên và chén nó thôi mà k làm đc thì xác định NGHÈO thôi ❗️
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *