Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đưa ra khái niệm Immunization coverage hiểu nôm na là khi con bạn sống trong một cộng đồng mà 85 dân số tiêm chủng đầy đủ với một loại bệnh nào đó con bạn được cộng đồng che chở khỏi mầm bệnh đó Cuối năm 2018 CDC đã công bố tình trạng mất Miễn dịch cộng đồng đã lan sang 18 bang khác nhau của Hoa Kỳ với những bang có tỉ lệ tiêm chủng chỉ 44

“Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đưa ra khái niệm “Immunization coverage” hiểu nôm na là khi con bạn sống trong một cộng đồng mà >85% dân số tiêm chủng đầy đủ với một loại bệnh nào đó, con bạn được cộng đồng “che chở” khỏi mầm bệnh đó.
Cuối năm 2018, CDC đã công bố tình trạng mất Miễn dịch cộng đồng đã lan sang 18 bang khác nhau của Hoa Kỳ với những bang có tỉ lệ tiêm chủng chỉ 44%. Ở Hoa Kỳ đã vậy, ở Việt Nam bạn nghĩ có cao hơn không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *