Em đảm bảo bơ e bán 100 là ko thuốc ko chất bảo quản nhé

Em đảm bảo bơ e bán 100% là ko thuốc ko chất bảo quản nhé
E cung có con nhỏ va bán hàng phai có tâm ,trẻ con,va mọi lứa tuổi an bơ bổ lam ạ …Đat gạch e ship tận răng nào cả nhà …Em đảm bảo bơ e bán 100% là ko thuốc ko chất bảo quản nhé
E cung có con nhỏ va bán hàng phai có tâm ,trẻ con,va mọi lứa tuổi an bơ bổ lam ạ …Đat gạch e ship tận răng nào cả nhà …

One thought on “Em đảm bảo bơ e bán 100 là ko thuốc ko chất bảo quản nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *