KHÔNG NÊN Chấn ap tội phạm là nhiệm vụ của ngành CA Phải làm bằng cach nào sao cho tội phạm giảm thậm trí xoa bỏ nhà tù như Hà Lan thì mới là đáng tuyên dương khen thưởng

KHÔNG NÊN
Chấn ap tội phạm là nhiệm vụ của ngành CA. Phải làm bằng cach nào sao cho tội phạm giảm, thậm trí xoa bỏ nhà tù như Hà Lan thì mới là đáng tuyên dương, khen thưởng.
Trong vụ cô gái đi giao gà, rõ ràng CA tỉnh Điện biên nơi gia đình cô gái báo tin đã hoặc không chịu làm việc, hoặc trình độ quá kém đã khiến cô gái bị giêt chêt. Bộ CA đã phải cử người xuống mới băt được hung thủ- mà bọn hung thủ này có phải là cao siêu gì đâu.
Vẫn biêt cac chiến sỹ CSHS rât vât vả và gian khổ khi phá án: đội nắng mưa theo dõi, ăn uống thât thường. Mật phục thì muỗi đôt, làm việc thì ngày đêm không phải chỉ 8 tiếng như ngồi văn phòng…thì việc ngoài đồng lương ra phải có tiền đi lại, xâm nhập…cũng là tât yếu.
Do vậy việc biểu dương khen thưởng tinh thần dũng cảm, trí thông minh hay phá án nhanh cũng chỉ nên làm ở nội bộ ngành. Không nên phổ biến rộng rãi trên truyền thông bởi đây là việc phải làm của ngành CA. Không nên coi đó như một kỳ tich.
Rât không nên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *