_ _ CHÂN LÝ CUỘC SỐNG _ _ Hãy nhớ về quá khứ chấp nhận hiện tại và tiến tới tương lai

_((()))_ CHÂN LÝ CUỘC SỐNG…!!! _((()))_
– Hãy nhớ về quá khứ , chấp nhận hiện tại và tiến tới tương lai.
– Giúp người khác hôm nay thì mai sau sẽ có kẻ giúp lại mình.
– Không ai biết được chữ đủ của cuộc sống, cũng không ai hoàn thiện được chữ thiếu của phẩm chất con người.
– Điều kiện cần của cuộc sống là vật chất, điều kiện đủ của cuộc sống là tinh thần.
Nếu thiếu một trong hai mặt vật chất và tinh thần thì cuộc sống không còn ý nghĩa.
– Hạnh phúc của một con người là tạo nên niềm vui cho kẻ khác.
– Đau khổ là mặt trái của tinh thần , hạnh phúc là mặt phải của cuộc sống.
– Vật chất đầy đủ , tinh thần thoải mái thì cuộc sống sẽ vui vẻ.
– Chẳng ai tồn tại khi ngày không ăn , đêm không ngủ , và thân thể không làm việc.
– Tâm hồn trong sạch khi cuộc sống không có vết tích của khổ đau.
– Hãy yêu những người yêu bạn , mến những người mới quen, và thương những người đau khổ.
– Đừng bao giờ mất niềm tin trong cuộc sống , bạn sẽ không làm được việc gì để đi đến thành công.
– Đau khổ sẽ biến thành hạnh phúc khi ta biết vượt lên chính mình.
– Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi một người mắt không thể sáng thì đôi tai chính là cửa sổ tâm hồn của họ…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *