Eo ui cả chìu nay ngồi ở phòng khám chờ đc khám bệnh mà thấy thời gian dài lê thê

❤️Eo ui cả chìu nay ngồi ở phòng khám chờ đc khám bệnh mà thấy thời gian dài lê thê!Lo chít đi đc í?
Kết quả là mất hơn nửa triệu cả khám lẫn thuốc. Còn may chán, k bị sao cả?
❤️Thói quen đau mới đi khám ở VN chả bít bao giờ mí thay đổi đc.
❤️Em thì kể từ khi làm sang lĩnh vực BHNT đã ý thức, quan tâm hơn đến sức khoẻ và sự an toàn của bản thân.
❤️Đã đến lúc các bác quan tâm và tìm hỉu BHTNT dần đi là vừa. Sự hà khắc của Thời gian, bệnh tật, tuổi già… nó k chờ các bác đâu. Rủi ro nó cũng chả báo trc để mọi ng có cơ hội mà tránh đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *