Có những điều đơn giản như đáp án cái hình xếp này mà mình cứ loay hoay mất 30p là seo

Có những điều đơn giản như đáp án cái hình xếp này mà mình cứ loay hoay mất 30p là seo! 6 mảnh xong rồi mà mảnh cuối cứ loay hoay, tính toán, đầu óc chỉ nghĩ theo 1 hướng, rồi vận dụng các loại kiến thức khó, cuối cùng chỉ là 1 thao tác xoay. Xoay tay, xoay suy nghĩ. Ầy, trò hại não này cho nhiều điều thú vị phết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *