ĐÙA VỚI LỬA Nếu ông lão này chết rất có thể toàn bộ những ai tham gia vào việc mổ bn trên phải hầu tòa vì vi phạm quy trình Chưa được sự đồng ý của bn và thân nhân mà đã mổ

ĐÙA VỚI LỬA !.
Nếu ông lão này chết, rất có thể toàn bộ những ai tham gia vào việc mổ bn trên phải hầu tòa vì vi phạm quy trình: Chưa được sự đồng ý của bn và thân nhân mà đã mổ.
Chưa có một văn bản nào cho phép thày thuốc không cần sự đồng ý của bn và thân nhân ,thao tác ngay một hành động nguy hiểm nào đó về mặt trị liệu mà có thể đưa đến tử vong. Do đó các thày thuốc mổ bệnh nhân này , nếu chết , có thể bị khép vào tội giết người vì không theo đúng quy trình. Đúng là đùa với lửa !
Thế nhưng nếu đứng dửng dưng đợi người nhà tới, măc cho bn sống chết ra sao thì người thày thuốc đối diện với tòa án lương tâm và phải trả giá , măc dù về pháp luật thì không thể quy tội được.
Tòa án con người và tóa án lương tâm, người thày thuốc phải chọn một.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *