Bọn Dê nhà em chuẩn bị xuất chuồng những con trưởng thành và thay đàn chỉ giữ lại những con đang sinh sản

Bọn Dê nhà em chuẩn bị xuất chuồng những con trưởng thành và thay đàn, chỉ giữ lại những con đang sinh sản. Vì em mua đàn này là dê thả đồng bằng, không phải dê núi nên nó chỉ loanh quanh ăn sạch rau, chuối, đinh lăng và cỏ ở dưới thế này thôi. Cả 1 quả núi ? để không :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *