Nên chăng phải thay đổi cơ chế quản lý trang thiết bị y tế tại thành phố HCM P2

kỳ, đột xuất của các đơn vị; nắm trình độ tay nghề của người sử dụng máy; cân đối được các khoản tài chính, từ đó lên được một đơn hàng trình cấp trên duyệt.

Đơn hàng này được giao cho công ty hậu càn (quốc doanh) thực hiện. Nếu mặt hàng nào công ty hậu cần (quốc doanh) không thực hiện được, mới phải kêu gọi đấu thầu. Chưa phải là hết, để làm tốt chức năng quẩn lý nhà nước, bộ phận này còn phải tổ chức kiếm tra việc thực hiện hợp đồng, kiểm tra thường kỳ đột xuất tinh hình quản lý và sử dụng thiết bị tại đơn vị được cấp phát, tổ chức kiểm tra -nêu có thê được. Việc kinh doanh mua bán y đụng cụ. thiết bị của các cửa hàng tư nhân và các công ty đóng trên địa bàn thành phố.

Chức năng quản lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa được giao cho các công ty hậu cần toàn quyền mua bán, xuất nhập khẩu, chịu cả trách nhiệm hậu mãi. Trước chủ trương thành lập các tổng công ty theo chỉ thị của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, nên chăng cần mau chóng sát nhập các công ty hậu cần ngành y tế thành phố (YTECO, SAPHARCO, MTS) thành một tổng công ty hậu cần với chức năng chuyên ngành: Kinh doanh dược, kinh doanh trang thiết bị (phục vụ cả khối y lẫn khối dược) Như thế sẽ có sự quản lý tập trung, xuyên suốt trong sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông phân phối.

Tổng công ty này sẽ có đủ tiềm năng hấp dẫn nước ngoài đầu tư vốn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dược và trang thiết bị y tế hiện đại.

Nhưng còn đối với các công ty hậu cần trực thuộc Bộ đang đóng trên địa bàn thành phố thì sao? Nếu các công ty này cùng mã số ngành nghề với các công ty của thành phố có nên sát nhập chung lại thành một tổng công ty do thành phố trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ theo chế độ chuyên ngành hay không? vấn đề này xin chờ Bộ giải quyết!

© Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn (Sô – Gút – xtanh)

© Bạn đừng thất vọng vì quá đề cao hạnh phúc lứa đỏi. Bạn hãy nhớ rằng chim họa mi chỉ hót mấy tháng mùa xuân rồi lúc sinh nở thì im hơi lặng tiếng. (T.PHUN . LE)

© Thực ra mà nói, ái tình chỉ là một bệnh đau gan. Không ai dám chắc là mình không mắc chứng bệnh này. (A. PHĂNG – Xơ)

© Đẹp chỉ là lời hứa của hạnh phúc. (X. TĂNG – ĐÀN)

© Yêu là quên đi cả suy nghĩ. Ái tình làm ta hăng hái quên hết việc khác Đừng đòi người ta say mê cho hợp lý. Làm gì có lý luận khúc chiết ở trong trái tim con người, cũng như trong vũ trụ làm gì có những hình học hệt như trong sách.(V. HUY – GÔ)

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *