Ngòi bút chí công P2

Thả cho nước /nát vỏ nhân Chẳng thả ngó/ ngó sinh dàn nghiêng nghèo

Cảm phẫn quán bán nước đầu so. ông luôn ao ước:

Phải đặng bút Châu biên sách Hãn Mọi náo đám tới cạo đẩu đản Như ngọn đèn đầu le lói. hy vọng về một ngày “Mừng (hãy non sóng bật gió tây” đối với ông lúc này là điều không thể có. mà phải trăm năm sau – thời đại Hồ Chí Minh – con cháu ông mới thấy được. Căm giận kẻ làm hại nước và căm ghét kẻ làm hại dân là hai mặt của một vấn đề thống nhất trong tình cảm Nguyễn Đình Chiểu. Ông là bậc “Y Quốc, Y Dân’ trong một thời điểm đặc biệt của lịch sử. Với người mới vào nghề làm thuốc ông ôn tồn khuyên:

Bệnh nào cho thuốc chẳng linh

Nhỡ lòng lo sợ. xét tinh phải chăng.

Vốn không theo thói tham nhũng

Nhân khi bệnh ngặt đòi ăn của nhiều

Cũng không ghé mảt coi dèo

Chỗ giàu trân trọng, chỗ nghèo đảo điên.

Và:

Chẳng nên láo xược khoe khoang

Lấy tiền án trước, cuốn làng chạy sau.

Thấy người đau giống minh đau

Phương nào cứu đãng mau mau trị lành.

Đứa ăn mày cúng trời sanh

Bệnh còn cứu đặng, thuốc dành cho không.

Những dòng giản dị chứa đựng tấm lòng nhân đạo cao cả, tinh thần vị tha của Nguyễn Đình Chiểu, mà mỗi lương y cần phải có đối với người bệnh nhất là dân nghèo, cho tới ngày nay, vẫn còn để lại cho chúng ta một bài học lớn.

Dướỉ ngòi bút của ông, bọn làm thần núp dưới danh nghĩa chữa bệnh đều bị lên án nghiêm khắc.

An thày thuốc trãi

Trước chê mấy đó tấm phào

Nay may cùng y sẵn đạo thuốc nhà

Cha con bảy hạt người ta

Hai đời gầy nợ oan gia đồ dớt

Án thầy châm cứu:

Vai hiếu thuốc cứu mấy tiến đồ/ Chém trăm chục, lại chém ở ngoài Nhà giàu chẳng luận Ôi tôi Kẻ nghèo đan cuộc Háo dai bái nhân Đời Mu ăn cướp gan là Ai để thầy thuốc quả chề giặc mùa.

An thầy thuốc nam

Trưa ồng mấy đi ngu Si

Tung lên đến bấy bao điều khí đèn trời.

Dim đem cày la lấm phào

Mươi tiến mật gói. ngó trao đành lòng

An thầy pháp:

Làm chi những chuyện tầm phào Đã hù phong hóa lại hao bốn tài.

Vậy thà nuôi súc hỡi trai

Bách công kỹ nghệ theo tài làm ăn.

Dù làm một thơ bện dăng Còn hơn thày thuổc lằng nhàng khuấy đời Nguyến Đinh Chiểu nghiêm khắc chí Vich bọn đổi đời. hại dân xuất đẩu, lộ diện đây đó trong xã hội:

Có người vốn nghiệp sơ sài Đến đấu khua mỏ khoe tài rằng hay.

Có người vốn nghiệp chẳng hay Giả làm mật biết khi bày chê khen.

Đua nhau trẻ trắng tâm hồn Hình hươu, hình chó thói quen dối đời.

Mấy thằng láo xược theo chã Vi như ếch giang thấy tài bao nhiêu!

Với ồng, nghề thầy thuốc cao quý biết đường nào. Vì vậy, ông không tha thứ, bỏ qua mọi việc sai trái của họ gây thêm nối đau khổ cho dân. Những thấy ngang, thầy pháp, thấy bói cũng như bọn chuyên dùng ngón lường gạt lấy tiền đều là đối tượng đả kích của Nguyền Đình Chiểu. Nghề làm thuốc là nghề của lương tâm

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *