Buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy gia tăng với quy mô lớn

Bất chấp cố gắng của cả nhân loại, những năm gần đây tình hình buôn bán và vận chuyển trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng, với qui mô lớn, với những thủ đoạn tinh vi hơn trước. Theo thống kê chưa đầy đủ, chi riêng năm 1994, các nước trên thế giới đã phát hiện và thu giữ 25675 kg thuốc phiện, 9078 kg moocphin, 13942 kg hêrôin, 58058 kg cocain, 724533 kg cần sa, 7868 kg chất hướng thân, 1624 kg chất kích thích, 112 kg chất gây ảo giác và hàng triệu ống, viên nén các chất ma túy khác. Những con số này không chỉ đứng lại ở đây, mà mỗi năm lại tiếp tục tăng thêm. Như vậy có thể hình dung mức độ bụôn bán trái phép ma túy diễn ra như thế nào.

Nạn thất nghiệp, thiên tai thường xuyên cộng vơi sự sa dọa, xuống cấp về đạo đức ở một lượng người không nhò ở nhiều quốc gia khiến cho thi trường tiêu thự’ ma tuy ngày càng tăng trong khi nguồn cung cấp ngày càng giảm tạo ra việc buôn bán nhọn nhịp va bất chấp mọi nguy hiểm giữa các quốc gia trồng và sản xuất nhĩều ma túy tới các quốc gia có nhiều người nghiện. Cho dù châu Á không phải là thi trường tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới nhưng lại là nơi xảy ra rất nhiều các vụ buôn bán trái phép ma túy. Vùng Trung đông và Viễn dông vẫn là đia bàn thuận lợi và nhộn nhịp nhất buôn bán trái phép mạ túy. Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nạm Á, Thái Bình Dương. cũng đang dằn dần trở thành một trong nhưng vùng buôn bán ma túy; quan trọng và ngày càng tỏ ra nguy hiểm hơn với các lợi thế về địa lý, mật độ trung chuyển các chất ma túy ngày càng tăng ở khu vực này. Đặc biệt so vụ buôn bán hêrôin tăng vọt Thái Lan tăng 3 lần, Trung Quốc : 9 lần, Đài Loan 40 lần.

Ở nước ta, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 1996, công an, hải quan bộ độí biên phòng các, tỉnh, thành phố đã phát hiện 364 vụ, bắt giữ 410 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ 431,7 kg thuốc phiện ; 35 kg hêrôin ; 21,5 kg cần sa và nhiều loại mạ túy khác. Gần đây, trên địa bàn một số tình thành, việc buôn bán hêrôin đã đang tăng nhanh. Nguyên nhân chỉnh là lợi nhuận thu được rất lớn, 1 kg hêrôin mua vào từ 200 – 300 triệu đồng nhưng khị bán lẻ số thu vào từ 1,2 dồn 1,4 tỉ dồng. Tronq các loại ma túy, hêrôin là loại tinh chất, dể gày nghiện, thời gian bản hủy rất nhanh, chỉ sau 2 dồn 3 giờ là cơn nghiện lại tái phát.

Vì vậy khi nạn buôn bán hê rô in tăng sẽ dần tới số người nghiện cũng sẽ tăng nhiều hơn và kèm theo đấy là các hậu quả to lớn cả về kinh tế và xã hội. Tinh hình buôn lậu ma túy trên thế giới; nhất là ở các nước trong khu vực và các nước có chung đựờng biên giới với Việt Nam, chắc chắn se tác động mạnh tới việc gia tảng tội phạm sàn xuất, tàng trữ, buôn bán và vận chuyển các chất mia túy ở nước ta.

Khác với các loại tội phạm khác, việc sản xuất, muạ bán trái phép các chật ma túy không chỉ bó họp trong một quốc gia mà có liên quan tới tất cả các nước. Trên thế giới chỉ có một số nước mới có điều kiện về đất đai và khí hậu để trồng thuốc phiện và cần sa nhưng người nghiện ma túy thì ở đâụ cũng có. Thêm vao đó việc vận chuyên ma túy không đơn giản. Từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ phải chuyên qua từ 3. tới 4 nước. DÒ đó, cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy cần mang tính chất toàn cầu, đòi hỏi mọi’ người cùng đồng tâm hiệp lực. Một thế giới không còn những vụ tội phạm ma túy, không còn người nghiện có trở thành hiện thực hay không là phụ thuộc vào ý chí của mỗi con ngừời.

Bùi Thu Hương

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *