Sâm linh bạch truật tán, Phù tang hoàn, Ngọc bình phong tán.

+ Sâm linh bạch truật tán:

Nhân sâm, Cam thảo (nướng), Biển đậu (sao), Trần bì, Sa nhân, Bạch truật (sao với đất vàng), Hoài sơn (sao), Ý dĩ nhân, Liên nhục (bỏ hết ruột sao), Cát cánh.

Continue reading Sâm linh bạch truật tán, Phù tang hoàn, Ngọc bình phong tán.

Những phương thuốc bổ dưỡng.

Phép bổ tạng có hai cách:

Theo cách trực tiếp (chính bổ) như Nạn Kinh nói: phế tổn phải ích khí, tâm tổn phải hoà vinh, vệ, tỳ tổn phải ăn uống cho điều hoà, nóng lạnh vừa chừng. Can tổn phải hoà hoàn trung tiêu, thận tổn phải ích tinh.

Continue reading Những phương thuốc bổ dưỡng.

Phép bổ.

Bổ nghĩa là bù những chỗ khiếm khuyết, cho nên có lúc bổ một cách vừa vừa (sách gọi là bình bổ), cũng có lúc bổ một cách toàn diện (gọi là tuần bổ), hoặc bổ từng phần như bổ khí bỏ huyết bổ tinh, bổ huyết mạch, bổ gân xương. Nói tóm lại phải: “tuỳ nghi” theo chỗ hoãn chỗ cấp, không đến nỗi thái quá và bất cập thế mới là biết cách bổ (Theo sách Thành tế tổng lục).

Continue reading Phép bổ.

Bài thuốc chữa âm hộ sưng thũng, chữa âm hộ lở loét.

* Bài thuốc chữa âm hộ sưng thũng:

Âm hộ sưng thũng dùng Song bạch (hành hoa) 100g giã nhuyễn, và Hương nhu 50g tán nhỏ, hai thứ trộn cho đều, đặt vào miếng vải con đặt vào âm hộ chỗ đau (Tập hiệu phương).

Continue reading Bài thuốc chữa âm hộ sưng thũng, chữa âm hộ lở loét.