Thai kinh cấp thang, sàm yết tán, thanh kim hoàn và nhụ hương hoàn.

+ Thai kinh cấp thang.

Phụ nữ có thai không biết cách điều dưỡng, vì ăn uống vì tính tình bất hoà, hoặc bị ngoại cảm phong tà, xúc phạm đến thai, nên đứa trẻ mới sinh đã bị bệnh như: mình nóng, trợn mắt, nắm tay, cắm răng, ngáp miệng, lưng cong, ói mửa, giật mình, mặt xanh, thấy khí sắc ở chỗ lông mày đỏ mà tươi, hoặc mân ở hổ khâu cong vào trong thì còn khá, nếu sốc xám đen, mân trở trái ra ngoài thì không chữa được.

Continue reading Thai kinh cấp thang, sàm yết tán, thanh kim hoàn và nhụ hương hoàn.

Thần sa toàn yết tán, toát khẩu bất đề, tể phong thũng trương và tê thấp bất can.

+ Thần sa toàn yết tán.

Thần sa (phi nước) 2g, Toàn yết 20 con (bỏ đầu và đuôi, nướng), Băng sa, Long não, Xạ hương, mỗi vị 1g.

Continue reading Thần sa toàn yết tán, toát khẩu bất đề, tể phong thũng trương và tê thấp bất can.

Trẻ không đi tiểu tiện, đại tiện.

+ Trẻ không đi tiểu tiện.

Chứng này vì do người mẹ lúc có thai hay ăn những món xào nướng, rồi nhiệt độc lưu vào trong thai, đứa trẻ hấp thụ lây khí độc ấy, ngay khi mới sinh, lỗ rốn đầy trướng, không đi tiểu tiện được, phải gấp cho uống: Song phụ thang, hoặc Đạo xích tán, ngoài dùng Đậu xí cao đặt lên trên rốn thì tiểu tiện sẽ đi ngay.

Continue reading Trẻ không đi tiểu tiện, đại tiện.

Cứu đột nhiên thất huyết, chữa bí đái, say nắng, bệnh thiên trụy, bệnh sán lái, tiểu tiện cấp bế.

+ Cứu đột nhiên thất huyết.

Tự nhiên mửa huyết ra như xối, dùng:

Trắc bá diệp 60g (dùng thứ khô) nếu tươi phải hong cho khô. Nhân sâm 40g, Kinh giới 40g (đốt thành tro).

Continue reading Cứu đột nhiên thất huyết, chữa bí đái, say nắng, bệnh thiên trụy, bệnh sán lái, tiểu tiện cấp bế.